BR012 - Handmade dyed green howlite

Mã số sản phẩm:

BR012

$8.00

Còn hàngHandmade bracelet.

Made with dyed howlite beads, Swarovski crystal beads.

Length: 17cm

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Product detail banner 1
Product detail banner 2
Product detail banner 3