BR002 - Synthetic gems bracelet

Mã số sản phẩm:

BR002

$10.00

Còn hàngHandmade bracelet.

Made with synthetic turquoise, cat eye beads.

Length: 17cm

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Product detail banner 1
Product detail banner 2
Product detail banner 3