ST003 - 6mm black agate beads

$2.00

Còn hàngNatural black agate. 

Size 6mm

Unit: 10 pcs

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Product detail banner 1
Product detail banner 2
Product detail banner 3
Similar

Similar

Product

Similar
ST011 - Drop turquoise

ST011 - Drop turquoise

$2.00
ST010 - 8mm white howlite

ST010 - 8mm white howlite

$2.00
ST009 - 6mm red coral

ST009 - 6mm red coral

$3.00